Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi SHËRBIMI KORREKTUES I KOSOVËS
Kodi/Numri 2019/33600-19-3367-1-2-1/B05-0009802
Emërtimi Furnizim me paisje të lavanterisë dhe pajime te të kuzhinave
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 29231329-9 Paisje komerciale te ftohjes
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 88.000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 14.06.2019 14:00
Data e njoftimit 27.05.2019
Data e dërgimit 24.05.2019
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit : Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B05 Njoftim per Kontrat 27.05.2019 00:00:00 24.05.2019 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 24.05.2019 08:22:25    Dosja e Tenderit (20).Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 14.06.2019 15:32:56     Procesverbali i hapjes se ofertave - Lavantaris.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizimi me paisje të kuzhinave Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 24.05.2019 08:29:37    Pershkrimi i çmimeve- pajisjeve te kuzhinave SHKK.docx

Përshkrimi i çmimeve - Furnizimi me lavantari dhe pajime Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 24.05.2019 08:34:54    Pershkrimi i çmimeve -Furnizimi me lavanedari dhe pajime.docx

Sqarim i dosjes së tenderitPovratak na vrh

Sqarimet te DT

Versioni i tanishëm: 14.06.2019 09:40:31    Njoftim.docx