Kërko Dokumentet e publikuara

Numrin e prokurimit: 
Autoriteti kontraktues: 
FPP: 
Lloji i kontratës: 
Vlera e kontratës: 
Data e publikimit:  ...

Kërko
Numrin e prokurimitAutoriteti kontraktuesNumri i publikimitLënda e prokurimit / grupiFPPLloji i kontratësVlera e kontratësProceduraData e publikimit ▼Ri-TenderimAnkand
uhz-23-2949-5-2-1UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-2949-5-2-1/B05-0007393RENOVIMI I OBJEKTIT TE FAKULTETIT JURIDIK TE UNIVERSITETIT HAXHI ZEKA45000000-75 Pune2 Vlerë e mesme1 Procedurë e hapur31.03.2023 00:00JoJo
uhz-23-1470-1-3-6UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-1470-1-3-6/B08-0006987Furnizim me Libra Shkencor për nevoja të Fakulteteve22110000-41 FurnizimVlerë e ulët, Kuotimit të Çmimit6 Kuotim i Çmimit29.03.2023 00:00
uhz-23-488-4-3-3UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-488-4-3-3/B10-0006957Brendimi i Universitetit Haxhi Zeka Pejë93900000-74 Shpërblimet (konkursit)3 Vlerë e ulët3 Konkurs Projektimi (e hapur)29.03.2023 00:00
uhz-23-1424-2-3-6UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-1424-2-3-6/B52-0006988Angazhimin e një eksperti të IT-së93000000-82 ShërbimeVlerë e ulët, Kuotimit të Çmimit6 Kuotim i Çmimit29.03.2023 00:00
uhz-23-1736-5-3-5UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-1736-5-3-5/B08-0006840Rregullimi Infrastrukturor në Objektet e Universitetit nr prokurimi45000000-75 Pune3 Vlerë e ulët5 Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës 28.03.2023 00:00
uhz-23-2709-1-3-6UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-2709-1-3-6/B05-0006712Pelerina për Korin e Universitetit- Fakultetit të Arteve18115000-81 FurnizimVlerë e ulët, Kuotimit të Çmimit6 Kuotim i Çmimit27.03.2023 00:00
uhz-23-1424-2-3-6UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-1424-2-3-6/B08-0006253Angazhimin e një eksperti të IT-së93000000-82 ShërbimeVlerë e ulët, Kuotimit të Çmimit6 Kuotim i Çmimit22.03.2023 00:00
uhz-23-870-1-3-6UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-870-1-3-6/B52-0004840Furnizim me projektor dhe pjesëve përcjellësve31518100-11 FurnizimVlerë e ulët, Kuotimit të Çmimit6 Kuotim i Çmimit07.03.2023 00:00
uhz-23-1343-2-4-7UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-1343-2-4-7/B52-0004912Kontrollimi mbushja dhe rimbushja dhe Servisimi i pajisjeve nga zjarri ne te gjitha objektet e UHZ.93900000-72 Shërbime4 Vlerë minimale7 Procedurë e Vlerës Minimale07.03.2023 00:00
uhz-23-870-1-3-6UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-870-1-3-6/B08-0004714Furnizim me projektor dhe pjesëve përcjellësve31518100-11 FurnizimVlerë e ulët, Kuotimit të Çmimit6 Kuotim i Çmimit06.03.2023 00:00
uhz-23-1401-1-4-7UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-1401-1-4-7/B52-0004565Korniza për emërtimin e zyrave, sallave ne UHZ-së45316213-11 Furnizim4 Vlerë minimale7 Procedurë e Vlerës Minimale03.03.2023 00:00
uhz-23-1424-2-3-6UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-1424-2-3-6/B05-0004660Angazhimin e një eksperti të IT-së93000000-82 ShërbimeVlerë e ulët, Kuotimit të Çmimit6 Kuotim i Çmimit03.03.2023 00:00
uhz-23-1460-2-3-6UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-1460-2-3-6/B05-0004408Shërbimet e dizajnit dhe mirëmbajtjes se Web faqës, për nevojat e UHZ-së50312310-12 ShërbimeVlerë e ulët, Kuotimit të Çmimit6 Kuotim i Çmimit01.03.2023 00:00
uhz-23-1470-1-3-6UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-1470-1-3-6/B05-0004373Furnizim me Libra Shkencor për nevoja të Fakulteteve22110000-41 FurnizimVlerë e ulët, Kuotimit të Çmimit6 Kuotim i Çmimit01.03.2023 00:00
uhz-23-1142-2-4-7UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-1142-2-4-7/B52-0003864Rregullimi i tavolinave ne sallën e Diplomimit objekti A -UHZ93411300-52 Shërbime4 Vlerë minimale7 Procedurë e Vlerës Minimale22.02.2023 00:00
uhz-23-431-2-3-6UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-431-2-3-6/B08-0003784kryerjen e shërbimeve ne kuadër te projektit STEPS!22900000-92 ShërbimeVlerë e ulët, Kuotimit të Çmimit6 Kuotim i Çmimit22.02.2023 00:00
uhz-23-431-2-3-6UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-431-2-3-6/B52-0003800kryerjen e shërbimeve ne kuadër te projektit STEPS!22900000-92 ShërbimeVlerë e ulët, Kuotimit të Çmimit6 Kuotim i Çmimit22.02.2023 00:00
uhz-23-182-1-3-6UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-182-1-3-6/B08-0003263Furnizim me e karrika dhe katedrave për objektet e UHZ-së36133312-21 FurnizimVlerë e ulët, Kuotimit të Çmimit6 Kuotim i Çmimit15.02.2023 00:00
uhz-23-182-1-3-6UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-182-1-3-6/B52-0003264Furnizim me e karrika dhe katedrave për objektet e UHZ-së36133312-21 FurnizimVlerë e ulët, Kuotimit të Çmimit6 Kuotim i Çmimit15.02.2023 00:00
uhz-23-654-1-4-7UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-654-1-4-7/B52-0003197Furnizim me Lule Yucca të gjalla dhe vazo Dekorativë01122200-01 Furnizim4 Vlerë minimale7 Procedurë e Vlerës Minimale15.02.2023 00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Numri i përgjithshëm të dhënave të cilat i plotësojnë kriteret e kërkimit: 395.
Skip Navigation Links