Kërko Dokumentet e publikuara

Numrin e prokurimit: 
Autoriteti kontraktues: 
FPP: 
Lloji i kontratës: 
Vlera e kontratës: 
Data e publikimit:  ...

Kërko
Numrin e prokurimitAutoriteti kontraktuesNumri i publikimitLënda e prokurimit / grupiFPPLloji i kontratësVlera e kontratësProceduraData e publikimit ▼Ri-TenderimAnkand
uhz-24-3326-2-2-1UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2024/uhz-24-3326-2-2-1/B05-0008312Bashkëpunëtorë të jashtëm në Institutin për Shkencë dhe Arte; Lëndët e prokurimit - Bashkëpunëtorë të jashtëm në Institutin për Shkencë dhe Arte, Bashkëpunëtorë të jashtëm në Institutin për Shkencë dhe Arte93900000-72 Shërbime2 Vlerë e mesme1 Procedurë e hapur12.04.2024 00:00JoJo
uhz-24-2245-2-3-6UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2024/uhz-24-2245-2-3-6/B52-0007711Angazhimi i një mirëmbajtësi të objektit dhe pajisjeve (Punë zejtare)93411300-52 ShërbimeVlerë e ulët, Kuotimit të Çmimit6 Kuotim i Çmimit04.04.2024 00:00
uhz-24-2245-2-3-6UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2024/uhz-24-2245-2-3-6/B08-0007544Angazhimi i një mirëmbajtësi të objektit dhe pajisjeve (Punë zejtare)93411300-52 ShërbimeVlerë e ulët, Kuotimit të Çmimit6 Kuotim i Çmimit03.04.2024 00:00
uhz-24-658-1-2-1UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2024/uhz-24-658-1-2-1/B08-0006845Furnizim me Inventar për Fakultetin e Arteve36140000-41 Furnizim2 Vlerë e mesme1 Procedurë e hapur26.03.2024 00:00JoJo
uhz-24-2796-2-2-1UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2024/uhz-24-2796-2-2-1/B05-0006800Angazhimin e një eksperti të IT-së ne uhz80430000-72 Shërbime2 Vlerë e mesme1 Procedurë e hapur26.03.2024 00:00PoJo
uhz-24-581-2-2-1UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2024/uhz-24-581-2-2-1/B10-0006457Angazhimin e një eksperti të IT-së80430000-72 Shërbime2 Vlerë e mesme1 Procedurë e hapur21.03.2024 00:00JoJo
uhz-24-256-2-2-5UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2024/uhz-24-256-2-2-5/B10-0005769Sigurimi fizik i objekteve për nevojat e UHZ-se66336200-62 Shërbime2 Vlerë e mesme5 Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës 14.03.2024 00:00
uhz-24-2285-2-3-6UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2024/uhz-24-2285-2-3-6/B05-0005693Dezinfektimi i objekteve me 3D në U.H.Z24250000-12 ShërbimeVlerë e ulët, Kuotimit të Çmimit6 Kuotim i Çmimit14.03.2024 00:00
uhz-23-12734-5-2-5UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2024/uhz-23-12734-5-2-5/B52-0005746Ndërtimi i objektit për Fakultetin e Biznesit dhe MTHM-së -Aneks Kontrate45000000-75 Pune2 Vlerë e mesme5 Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës 14.03.2024 00:00
uhz-24-2245-2-3-6UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2024/uhz-24-2245-2-3-6/B05-0005617Angazhimi i një mirëmbajtësi të objektit dhe pajisjeve (Punë zejtare)93411300-52 ShërbimeVlerë e ulët, Kuotimit të Çmimit6 Kuotim i Çmimit13.03.2024 00:00
uhz-24-1628-2-3-6UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2024/uhz-24-1628-2-3-6/B05-0004572Rregullimet sezonale pranverore në hapësirat e UHZ-së 202401122210-32 ShërbimeVlerë e ulët, Kuotimit të Çmimit6 Kuotim i Çmimit01.03.2024 00:00
uhz-23-12443-2-1-1UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2024/uhz-23-12443-2-1-1/B08-0004088Sigurimi fizik i objekteve për nevojat e UHZ-se66336200-62 Shërbime1 Vlerë e madhe1 Procedurë e hapur26.02.2024 00:00JoJo
uhz-24-256-2-2-5UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2024/uhz-24-256-2-2-5/B08-0003481Sigurimi fizik i objekteve për nevojat e UHZ-se66336200-62 Shërbime2 Vlerë e mesme5 Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës 16.02.2024 00:00
uhz-24-256-2-2-5UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2024/uhz-24-256-2-2-5/B52-0003483Sigurimi fizik i objekteve për nevojat e UHZ-se66336200-62 Shërbime2 Vlerë e mesme5 Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës 16.02.2024 00:00
uhz-24-658-1-2-1UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2024/uhz-24-658-1-2-1/B05-0002618Furnizim me Inventar për Fakultetin e Arteve36140000-41 Furnizim2 Vlerë e mesme1 Procedurë e hapur06.02.2024 00:00JoJo
uhz-24-581-2-2-1UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2024/uhz-24-581-2-2-1/B05-0002490Angazhimin e një eksperti të IT-së80430000-72 Shërbime2 Vlerë e mesme1 Procedurë e hapur05.02.2024 00:00JoJo
uhz-24-256-2-2-5UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2024/uhz-24-256-2-2-5/B08-0002037Sigurimi fizik i objekteve për nevojat e UHZ-se66336200-62 Shërbime2 Vlerë e mesme5 Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës 30.01.2024 00:00
uhz-23-12734-5-2-5UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2024/uhz-23-12734-5-2-5/B08-0001384Ndërtimi i objektit për Fakultetin e Biznesit dhe MTHM-së -Aneks Kontrate45000000-75 Pune2 Vlerë e mesme5 Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës 19.01.2024 00:00
uhz-23-13636-5-2-5UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-13636-5-2-5/B52-0036141PUNË SHTESË-RENOVIMI I OBJEKTIT TE FAKULTETIT JURIDIK45000000-75 Pune2 Vlerë e mesme5 Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës 27.12.2023 00:00
uhz-23-14188-5-3-5UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-14188-5-3-5/B08-0036009PUNË SHTESE -NDËRTIMIN E KANALIT TË HAPUR ATMOSFERIK45000000-75 Pune3 Vlerë e ulët5 Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës 27.12.2023 00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ukupan broj zapisa koje ispunjavaju kriterijume za pretragu: 499.
Skip Navigation Links