Kërko Dokumentet e publikuara

Numrin e prokurimit: 
Autoriteti kontraktues: 
FPP: 
Lloji i kontratës: 
Vlera e kontratës: 
Data e publikimit:  ...

Kërko
Numrin e prokurimitAutoriteti kontraktuesNumri i publikimitLënda e prokurimit / grupiFPPLloji i kontratësVlera e kontratësProceduraData e publikimit ▼Ri-TenderimAnkand
uhz-23-9640-5-2-1UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-9640-5-2-1/B54-0024486NDËRTIMIN E KANALIT TË HAPUR ATMOSFERIK NË OBORRIN E UNIVERSITETIT HAXHI ZEKA L=285 m'45000000-75 Pune2 Vlerë e mesme1 Procedurë e hapur20.09.2023 00:00JoJo
uhz-23-7298-1-2-1UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-7298-1-2-1/B08-0024338FURNIZIM ME PELET PËR NGROHJEN QENDRORE NE UHZ-ë- KONTRATË KORNIZË40330000-41 Furnizim2 Vlerë e mesme1 Procedurë e hapur19.09.2023 00:00JoJo
uhz-23-9640-5-2-1UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-9640-5-2-1/B05-0024139NDËRTIMIN E KANALIT TË HAPUR ATMOSFERIK NË OBORRIN E UNIVERSITETIT HAXHI ZEKA L=285 m'45000000-75 Pune2 Vlerë e mesme1 Procedurë e hapur18.09.2023 00:00JoJo
uhz-23-9703-2-4-7UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-9703-2-4-7/B52-0024096Përgaditja e planit për menaxhimit. te sigurisë ne UHZ93900000-72 Shërbime4 Vlerë minimale7 Procedurë e Vlerës Minimale15.09.2023 00:00
uhz-23-6559-2-4-7UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-6559-2-4-7/B10-0023509Projektimi i Rektoratit93900000-72 Shërbime4 Vlerë minimale7 Procedurë e Vlerës Minimale11.09.2023 00:00
uhz-23-8819-1-2-1UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-8819-1-2-1/B54-0021683Paisje për it- blerjen e Smartboard31518100-11 Furnizim2 Vlerë e mesme1 Procedurë e hapur23.08.2023 00:00JoJo
uhz-23-8819-1-2-1UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-8819-1-2-1/B05-0021534Paisje për it- blerjen e Smartboard31518100-11 Furnizim2 Vlerë e mesme1 Procedurë e hapur22.08.2023 00:00JoJo
uhz-23-8695-1-3-6UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-8695-1-3-6/B05-0021278Furnizim dhe instalim të pajisjeve Hyrje -Dalje30217300-61 FurnizimVlerë e ulët, Kuotimit të Çmimit6 Kuotim i Çmimit18.08.2023 00:00
uhz-23-2949-5-2-1UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-2949-5-2-1/B52-0020349RENOVIMI I OBJEKTIT TE FAKULTETIT JURIDIK TE UNIVERSITETIT HAXHI ZEKA45000000-75 Pune2 Vlerë e mesme1 Procedurë e hapur09.08.2023 00:00JoJo
uhz-23-2949-5-2-1UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-2949-5-2-1/B08-0019611RENOVIMI I OBJEKTIT TE FAKULTETIT JURIDIK TE UNIVERSITETIT HAXHI ZEKA45000000-75 Pune2 Vlerë e mesme1 Procedurë e hapur02.08.2023 00:00JoJo
uhz-23-7519-2-4-7UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-7519-2-4-7/B52-0018608Rregullimi i veturës opel pas Aksidentit93900000-72 Shërbime4 Vlerë minimale7 Procedurë e Vlerës Minimale24.07.2023 00:00
uhz-23-7542-2-4-7UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-7542-2-4-7/B52-0018491UNISUM - përmbyllje e Universitetit Veror -uhz 202393900000-72 Shërbime4 Vlerë minimale7 Procedurë e Vlerës Minimale21.07.2023 00:00
uhz-23-7298-1-2-1UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-7298-1-2-1/B05-0018388FURNIZIM ME PELET PËR NGROHJEN QENDRORE NE UHZ-ë- KONTRATË KORNIZË40330000-41 Furnizim2 Vlerë e mesme1 Procedurë e hapur21.07.2023 00:00JoJo
uhz-23-4464-5-1-1UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-4464-5-1-1/B52-0017542Ndërtimi i objektit për Fakultetin e Biznesit dhe MTHM-së45000000-75 Pune1 Vlerë e madhe1 Procedurë e hapur14.07.2023 00:00JoJo
uhz-23-6842-2-4-7UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-6842-2-4-7/B52-0016962Shërbime me Taksi Aeroporti Prishtinë dhe Shkup93900000-72 Shërbime4 Vlerë minimale7 Procedurë e Vlerës Minimale07.07.2023 00:00
uhz-23-4464-5-1-1UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-4464-5-1-1/B08-0016677Ndërtimi i objektit për Fakultetin e Biznesit dhe MTHM-së45000000-75 Pune1 Vlerë e madhe1 Procedurë e hapur05.07.2023 00:00JoJo
uhz-23-6559-2-4-7UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-6559-2-4-7/B52-0016355Projektimi i Rektoratit93900000-72 Shërbime4 Vlerë minimale7 Procedurë e Vlerës Minimale03.07.2023 00:00
uhz-23-6452-2-4-7UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-6452-2-4-7/B52-0015821Udhëtim në Festivalin ndërkombëtar TEHO të Korit të UHZ-së ne Tetovë93900000-72 Shërbime4 Vlerë minimale7 Procedurë e Vlerës Minimale26.06.2023 00:00
uhz-23-5365-5-3-6UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-5365-5-3-6/B08-0015394Rregullimin dhe ndërrimin e kabllos furnizues në objektin B45000000-75 PuneVlerë e ulët, Kuotimit të Çmimit6 Kuotim i Çmimit21.06.2023 00:00
uhz-23-5856-2-4-7UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË2023/uhz-23-5856-2-4-7/B52-0014302Organizime për Javën Artistike UHZ 202393900000-72 Shërbime4 Vlerë minimale7 Procedurë e Vlerës Minimale09.06.2023 00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ukupan broj zapisa koje ispunjavaju kriterijume za pretragu: 450.
Skip Navigation Links