Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL- GJILAN
Kodi/Numri 2017/651-17-4999-5-2-1/B52-0015565
Emërtimi Shtrimi i rrugeve te arave me zhavor
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45000000-7 Pune ndërtimi
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 120 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 29.11.2017 14:00
Data e njoftimit 01.01.2018
Data e dërgimit 29.12.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 01.01.2018 00:00 29.12.2017 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 21.12.2017 00:00 18.12.2017 00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 27.11.2017 00:00 24.11.2017 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 09.11.2017 00:00 06.11.2017 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 06.11.2017 14:41    Template per Dosja e Tenderit 1.doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 20.11.2017 15:11     Njoftim.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 24.11.2017 23:13     njoftim (4).docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 24.11.2017 16:48     new doc 2017-11-24 16.14.56.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Shtrimi i rrugeve te arave me zhavor Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 24.11.2017 16:12    Paramasa e Rrugeve te Arave.rar