Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL- GJILAN
Kodi/Numri 2018/651-17-5206-5-2-1/B52-0001225
Emërtimi Renovimi i sallës së shtëpisë së kulturës në fshatin Zhegër
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45453000-7 Pune kontrolli dhe riparimi
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 50.000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 14.12.2017 14:00
Data e njoftimit 29.01.2018
Data e dërgimit 26.01.2018
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 29.01.2018 00:00:00 26.01.2018 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 29.12.2017 00:00:00 26.12.2017 00:00:00
B05 Njoftim per Kontrat 27.11.2017 00:00:00 24.11.2017 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 24.11.2017 09:32:14    zheger me permirsime 1.doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 12.12.2017 11:34:48     NJ O F T I M.docx

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Renovimi i sallës së shtëpisë së kulturës në fshatin Zhegër Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 04.12.2017 10:30:26    shtepia kultures ne zheger-Paramasat.xlsx