Njoftim - E02 Ftesë për ofertim për shitje

Blerësi Trepça SH.A.
Kodi/Numri 2020/12997 12998-20-8233-1-6-10/E02-0023511
Emërtimi Shitja e koncentrateve të Pb dhe Zn të prodhuara gjatë vitit 2021
Lloji i dokumentit* E02 Ftesë për ofertim për shitje
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP
Lloji i procedurës Ofertave publike të mbyllura
Vlera e parashikuar 13 464 882,89
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 25.01.2021 13:00
Data e njoftimit 09.12.2020
Data e dërgimit 08.12.2020
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit : Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
E02 Ftesë për ofertim për shitje 09.12.2020 00:00 08.12.2020 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 08.12.2020 09:42    Dosja e Tenderit (Shqip).doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 23.02.2021 15:23     B58 NJOFTIM PER VENDIMIN E AK.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Shitja e koncentrateve të Pb të prodhuara gjatë vitit 2021 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 07.12.2020 12:52    Pershkrimi i çmimit per konc. e Pb.xlsx

Përshkrimi i çmimeve - Shitja e koncentrateve të Zn të prodhuara gjatë vitit 2021 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 07.12.2020 12:53    Pershkrimi i çmimit per konc. e Zn.xlsx