Njoftim - B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit

Blerësi KUVENDI KOMUNAL MITROVICË
Kodi/Numri 2021/642-20-8251-1-3-6/B10-0001715
Emërtimi Furnizim me TABLETË për mësim ON LINE nëpër shkolla fillore dhe te mesme.
Lloji i dokumentit* B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 30000000-9 Furnizime dhe pajisje për zyra dhe makineri informatike
Lloji i procedurës 6 Kuotim i Çmimit
Vlera e parashikuar 9 990,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 14.12.2020 10:00
Data e njoftimit 01.02.2021
Data e dërgimit 29.01.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit 01.02.2021 00:00 29.01.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 10.12.2020 00:00 09.12.2020 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 07.12.2020 11:34    Nr 051 Template per Dosja e Tenderit.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 11.01.2021 16:03     Nr 051 NJOFTIM MBI VENDIMIN E A.K. për ANULIM te Procedurës së Prokurimit..pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me TABLETË për mësim ON LINE nëpër shkolla fillore dhe te mesme. Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 09.12.2020 10:12    Nr 051 NENI II Përshkrimi i qmimeve-.docx