Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL- GJILAN
Kodi/Numri 2017/651-17-184-5-2-1/B52-0003196
Emërtimi Mirëmbajtja verore e rrugëve në komunën e Gjilanit
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45000000-7 Pune ndërtimi
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 220 660,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 13.03.2017 14:30
Data e njoftimit 01.05.2017
Data e dërgimit 26.04.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 01.05.2017 00:00 26.04.2017 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 10.04.2017 00:00 05.04.2017 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 20.02.2017 00:00 16.02.2017 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 16.02.2017 11:41    Dosja e Tenderit (6).doc


Përshkrimi i çmimeve - Mirëmbajtja verore e rrugëve në komunën e Gjilanit Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 16.02.2017 11:42    Qmimorja.xls