Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL NOVO BRDO
Kodi/Numri 2017/654-17-795-2-2-1/B52-0003811
Emërtimi Sanimi i rrugëve dhe trotuareve në Komunen e Novobërdës –Mrirmbajtje Verore
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 2 Shërbime
FPP 93000000-8 Shërbime te ndryshme
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 60.000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 06.04.2017 13:00
Data e njoftimit 11.05.2017
Data e dërgimit 08.05.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 11.05.2017 00:00:00 08.05.2017 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 01.05.2017 00:00:00 27.04.2017 00:00:00
B05 Njoftim per Kontrat 17.03.2017 00:00:00 14.03.2017 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 15.03.2017 09:02:41    Dosja e Tenderit shqip fin.doc


Përshkrimi i çmimeve - Sanimi i rrugëve dhe trotuareve në Komunen e Novobërdës –Mrirmbajtje Verore Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 14.03.2017 14:41:25    Paramasa Shqip.xlsx