Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL- GJILAN
Kodi/Numri 2017/651-17-240-5-2-1/B52-0004766
Emërtimi Punë publike- projekte të vogla në infrastrukturë
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45232451-8 Pune drenazhimi dhe sipërfaqësore
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 251 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 20.03.2017 14:00
Data e njoftimit 29.05.2017
Data e dërgimit 24.05.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 29.05.2017 00:00 24.05.2017 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 17.04.2017 00:00 14.04.2017 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 27.02.2017 00:00 23.02.2017 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 22.02.2017 15:00    Dosja e Tenderit projekte te vogal.doc


Përshkrimi i çmimeve - Punë publike- projekte të vogla në infrastrukturë Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 23.02.2017 08:25    Punë publike- projekte të vogla në infrastrukturë.xls