Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ
Kodi/Numri 2017/OB614-17-1331-5-2-1/B52-0004966
Emërtimi Ndërtimi i rrjetit të ndriçimit publik në teritorin e komunës së Obiliqit
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 31210000-1 Aparaturat elektrike për kyçen ose mbrojtjen e qarqeve elektrike
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 180.000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 27.04.2017 14:00
Data e njoftimit 29.05.2017
Data e dërgimit 26.05.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 29.05.2017 00:00:00 26.05.2017 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 15.05.2017 00:00:00 11.05.2017 00:00:00
B05 Njoftim per Kontrat 07.04.2017 00:00:00 04.04.2017 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 04.04.2017 16:20:10    Dosja e Tenderit.doc


Përshkrimi i çmimeve - Ndërtimi i rrjetit të ndriçimit publik në teritorin e komunës së Obiliqit Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 04.04.2017 14:45:25    Ndërtimi i rrjetit të ndriçimit publik në teritorin e komunës së Obiliqit.xls