Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL NOVO BRDO
Kodi/Numri 2017/654-17-2343-2-2-1/B52-0008687
Emërtimi Rregullimi dhe mirëmbajtja e ndriçimit publik në komunën e Novobërdës
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 2 Shërbime
FPP 93000000-8 Shërbime te ndryshme
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 10.000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 22.06.2017 11:00
Data e njoftimit 31.07.2017
Data e dërgimit 27.07.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 31.07.2017 00:00:00 27.07.2017 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 14.07.2017 00:00:00 11.07.2017 00:00:00
B05 Njoftim per Kontrat 29.05.2017 00:00:00 26.05.2017 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 26.05.2017 10:35:03    Dosja e Tenderit (23).doc


Përshkrimi i çmimeve - Rregullimi dhe mirëmbajtja e ndriçimit publik në komunën e Novobërdës Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 26.05.2017 10:36:16    Mirembajtja e ndriqimit NB 2017.xls