Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL- GJILAN
Kodi/Numri 2017/651-17-2175-5-2-1/B52-0010500
Emërtimi Asfaltim i rrugëve në lagjen e Zabelit" faza e dytë
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45000000-7 Pune ndërtimi
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 120.000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 08.06.2017 14:30
Data e njoftimit 04.09.2017
Data e dërgimit 30.08.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 04.09.2017 00:00:00 30.08.2017 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 14.08.2017 00:00:00 10.08.2017 00:00:00
B05 Njoftim per Kontrat 22.05.2017 00:00:00 19.05.2017 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 19.05.2017 15:42:49    Dosja e Tenderit (87).doc


Përshkrimi i çmimeve - Asfaltim i rrugëve në lagjen e Zabelit" faza e dytë Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 19.05.2017 15:43:33    Paramasa për ndërtimin e rrugëve në lagjen e Zabelit (Pjesa e dytë) (1)- PA QIMIME.xls