Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi POLICIA E KOSOVËS
Kodi/Numri 2020/214-19-5204-1-1-1/B52-0002474
Emërtimi FURNIZIM ME USHQIM PËR PK-ën – RI-TENDER
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 15894200-3 Ushqime te përgatitura
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 1,140,016.40
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 01.08.2019 14:00
Data e njoftimit 10.03.2020
Data e dërgimit 09.03.2020
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 10.03.2020 00:00 09.03.2020 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 04.03.2020 00:00 03.03.2020 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 17.07.2019 00:00 16.07.2019 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Naziv: Dosja e Tenderit Shqip FURNIZIM ME USHQIM PËR PK-ën.doc
Zadnja promjena: 25.07.2019 16:02    
Oznaka:

Dokumenti shtojca

25.07.2019 16:01     Informata sqaruese.docx

Dokumenti shtojca

29.07.2019 15:22     Informata sqaruese 1.docx

Dokumenti shtojca

01.08.2019 14:22     Procesverbali i hapjes 01.08.2019.pdf

Dokumenti shtojca

30.08.2019 13:48     B58 - NJOFTIM MBI VENDIMIN E AUTORITETIT KONTRAKTUES.pdf

Dokumenti shtojca

03.09.2019 15:28     pezullimi.pdf

Dokumenti shtojca

06.09.2019 09:32     Vendim mbi refuzimin e ankeses.pdf

Dokumenti shtojca

17.09.2019 15:27     Pezullim ankes ne OSHP.pdf

Dokumenti shtojca

24.10.2019 09:58     B58 - NJOFTIM MBI VENDIMIN E AUTORITETIT KONTRAKTUES Anulim.pdf

Dokumenti shtojca

21.11.2019 15:28     B58 NJOFTIM PER VENDIMIN E AK 21.06.2019.pdf

Dokumenti shtojca

25.11.2019 13:39     Pezullimi i aktivitetit te Prokurimit -FURNIZIM ME USHQIM PËR PK-ën RI-TENDER RIVLERSIM.pdf

Dokumenti shtojca

27.11.2019 15:02     Vendim mbi refuzimin e kërkeses per rishqyrtim FURNIZIM ME USHQIM 27.11.2019.pdf

Dokumenti shtojca

09.12.2019 10:13     Pezullimi ankese ne OSHP 06.12.2019.pdf

Dokumenti shtojca

16.01.2020 14:52     NJOFTIM PER VENDIMIN E AK ANULIM I ANULIMIT 16.01.2020.pdf

Dokumenti shtojca

27.01.2020 11:09     NJOFTIM MBI VENDIMIN E AUTORITETIT KONTRAKTUES DHE LETRAT STANDARDE.pdf

Dokumenti shtojca

03.02.2020 15:49     VENDIM MBI PEZULLIMIN E AKTIVITETIT TE PROKURIMIT.pdf

Dokumenti shtojca

06.02.2020 11:47     VENDIM MBI REFUZIMIN E KERKESAVE PER RISHQYRTIM.pdf

Dokumenti shtojca

19.02.2020 08:59     Vendim mbi Pezullim - Ankese ne OSHP 19 02 2020.pdf

Dokumenti shtojca

09.03.2020 15:20     Kontrata.pdf

Përshkrimi i çmimeve - FURNIZIM ME USHQIM PËR PK-ën – RI-TENDER Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lista e pershkrimit te çmimeve.xlsx
Zadnja promjena: 25.07.2019 16:03    
Oznaka:

Dokumentet shtojca Povratak na vrh

Sqarim i dosjes së tenderitPovratak na vrh

Sqarimet te DT

Naziv: Informata sqaruese.docx
Zadnja promjena: 25.07.2019 16:01    
Oznaka: