Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ
Kodi/Numri 2017/OB614-17-4084-5-2-1/B52-0012705
Emërtimi Rregullimi i kanalizimit në komunën e Obiliqit-pjesa e dytë
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45232424-0 Derdhje e ujërave te zeza
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 45.114,25
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 22.09.2017 14:00
Data e njoftimit 16.10.2017
Data e dërgimit 13.10.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 16.10.2017 00:00:00 13.10.2017 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 02.10.2017 00:00:00 29.09.2017 00:00:00
B05 Njoftim per Kontrat 04.09.2017 00:00:00 31.08.2017 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 31.08.2017 16:18:22    Dosja e Tenderit.doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 31.08.2017 16:19:18     1.KANALIZIMI FEKAL RR.'HASAN PRISHTINA-ATOSTRADA.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 31.08.2017 16:19:33     2.Kanalizimi fekal në Rr. Martiret Aliu.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 31.08.2017 16:19:51     3.KANALIZIMI FEKAL RRUGASELIM PLLANA LESHKOSHIQ.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 31.08.2017 16:20:03     4.KANALIZIMI FEKAL TE SHEGA MILLOSHEVË LAGJA KRASNIQI.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 31.08.2017 16:20:14     5.KANALIZIMI FEKAL RRUGA DITA E FLAMURITKRAHU RAQI MAZGIT.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 31.08.2017 16:20:26     6.KANALIZIMI FEKAL POSHTË HEKURUDHËS LAGJA SELMANI.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 31.08.2017 16:20:38     7.KANALIZIMI FEKAL SHPURJA E RRUGES SË ASFALTUAR TE DEJTORIA E ARSIMIT.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 31.08.2017 16:20:49     8.KANALIZIMI FEKAL NË HADE RRUGA PAQJA.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 31.08.2017 16:21:01     9.KANALIZIMI FEKAL NË RRUGË SADRI PRESTRESHINË OBILIQ.docx

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Rregullimi i kanalizimit në komunën e Obiliqit-pjesa e dytë Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 31.08.2017 16:24:40    Pershkrimi i çmimit të kanalizimit.xlsx