Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL- GJILAN
Kodi/Numri 2017/651-17-3207-5-2-1/B52-0013617
Emërtimi Rregullimi i rrugëve në lagjen "Fehmi Agani"
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45000000-7 Pune ndërtimi
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 163.001,58
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 15.08.2017 14:00
Data e njoftimit 06.11.2017
Data e dërgimit 02.11.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 06.11.2017 00:00:00 02.11.2017 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 06.10.2017 00:00:00 03.10.2017 00:00:00
B05 Njoftim per Kontrat 24.07.2017 00:00:00 20.07.2017 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 20.07.2017 14:07:11    Dosja e Tenderit.doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 07.08.2017 15:38:04     Njoftim.docx

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Rregullimi i rrugëve në lagjen "Fehmi Agani" Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 18.07.2017 12:13:40    Paramasa e rrugës Fehmi Agani- PA QMIME.xls