Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL- GJILAN
Kodi/Numri 2017/651-17-4143-2-2-1/B52-0014175
Emërtimi Mirëmbajtja dimërore e rrugëve në Komunën e Gjilanit
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 2 Shërbime
FPP 45233227-6 Rruge e rrëshqitshme
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 80.000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 02.10.2017 14:30
Data e njoftimit 20.11.2017
Data e dërgimit 16.11.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 20.11.2017 00:00:00 16.11.2017 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 06.11.2017 00:00:00 01.11.2017 00:00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 18.09.2017 00:00:00 14.09.2017 00:00:00
B05 Njoftim per Kontrat 14.09.2017 00:00:00 11.09.2017 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 14.09.2017 14:40:04    Template per Dosja e Tenderit 1.doc


Përshkrimi i çmimeve - Mirëmbajtja dimërore e rrugëve në Komunën e Gjilanit Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 11.09.2017 13:39:26    Paramasa Ne gjuhen SHqipe.xls