Njoftim - B08 Njoftim për dhënie të kontratës

Blerësi QENDRA MULTIFUNKSIONALE SH.A.
Kodi/Numri 2021/OMNI-21-324-2-3-6/B08-0002583
Emërtimi Furnizim, servisimi dhe mirëmbajtja e aparateve kundër zjarrit.
Lloji i dokumentit* B08 Njoftim për dhënie të kontratës
Lloji i kontratës 2 Shërbime
FPP 50413200-5 Shërbimet e riparimit dhe mirëmbajtjes se pajisjeve te zjarr fikjes
Lloji i procedurës 6 Kuotim i Çmimit
Vlera e parashikuar 2 200,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 08.02.2021 11:00
Data e njoftimit 17.02.2021
Data e dërgimit 16.02.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 23.03.2021 00:00 22.03.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 17.02.2021 00:00 16.02.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 03.02.2021 00:00 02.02.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 02.02.2021 15:19    Template per Dosja e Tenderit (39).doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 08.02.2021 11:22     B12 Proces verbali i hapjes se Tenderve.Pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 12.02.2021 11:10     Njoftimi mbi vendimin e AK dhe Letrat Standarde- Furnizim,servisimi i aparateve kunder zjarrit.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim, servisimi dhe mirëmbajtja e aparateve kundër zjarrit. Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 02.02.2021 15:22    Pjesa II-PERSHKRIMI I ÇMIMIT (2) (1).docx