Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.
Kodi/Numri 2019/KEK-19-3035-1-1-1/B05-0008810
Emërtimi Furnizim me vaj turbine Lot 1 Vaj i turbines se avullit Tip DTE OIL LIGHT-32; Lot 2 Vaj i turbines T46
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 23123300-8 Vaj lubrifikimi për turbine
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 498.820,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 03.07.2019 12:00
Data e njoftimit 15.05.2019
Data e dërgimit 14.05.2019
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 02.10.2019 00:00:00 01.10.2019 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 19.09.2019 00:00:00 18.09.2019 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 06.09.2019 00:00:00 05.09.2019 00:00:00
B05 Njoftim per Kontrat 15.05.2019 00:00:00 14.05.2019 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 22.05.2019 14:37:16    147-Template per Dosja e Tenderit (12)-shqip.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 10.06.2019 13:30:37     147-Kërkesat për shtesë në DT -shqip- Pyetje Sqaruese.doc

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 03.07.2019 12:56:30     KEKO-19-147-111 Procesverbali i hapjes.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 29.08.2019 14:24:19     KEKO-19-147-111 VENDIMI I AK-LETRAT STANDARDE.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 17.09.2019 08:31:38     NJOFTIM.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 01.10.2019 09:59:02     KEKO-19-147-111 KONTRATA.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Lot 1 Vaj i turbines se avullit Tip DTE OIL LIGHT-32 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 14.05.2019 14:29:46    LOT 1-Pershkrimi i cmimit-shqip.docx

Përshkrimi i çmimeve - Lot 2 Vaj i turbines T46 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 14.05.2019 14:31:20    LOT 2-Pershkrimi i cmimit-shqip.docx

Sqarim i dosjes së tenderitPovratak na vrh

Sqarimet te DT

Versioni i tanishëm: 10.06.2019 13:29:27    147-Kërkesat për shtesë në DT -shqip- Pyetje Sqaruese.doc