Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT
Kodi/Numri 2019/622-19-3228-1-1-1/B05-0009063
Emërtimi Furnizim me reagensa për laborator dhe diabet në kuadër të Shëndetësisë Primare në Komunën e Prizrenit
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 33141540-7 Albumin
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 250.000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 26.06.2019 14:00
Data e njoftimit 17.05.2019
Data e dërgimit 16.05.2019
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 25.07.2019 00:00:00 24.07.2019 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 16.07.2019 00:00:00 15.07.2019 00:00:00
B05 Njoftim per Kontrat 17.05.2019 00:00:00 16.05.2019 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 16.05.2019 14:34:35    Template per Dosja e Tenderit Sh..doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 26.06.2019 14:13:17     078 procesverbali,.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 09.07.2019 14:53:39     B58 NJOFTIM PER VENDIMIN E AK..docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 24.07.2019 09:28:14     078.Kontrata.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 24.07.2019 09:31:31     078-2.Kontrata.PDF

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Lot I Material shpenzues për laborator Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 16.05.2019 14:53:13    Lot I ke¨rkesa e laboratorit QKMF Prizren.xlsx

Përshkrimi i çmimeve - Lot II Reagensët për numërues 3DIF Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 16.05.2019 14:54:40    Lot II .ke¨rkesa e laboratorit QKMF Prizren.xlsx

Përshkrimi i çmimeve - Lot III Reagensët për ILAB-Aries dhe Dialab Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 16.05.2019 14:55:48    Lot III .ke¨rkesa e laboratorit QKMF Prizren.xlsx

Përshkrimi i çmimeve - Lot IV Reagensët për AU480 dhe material shpenzues Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 16.05.2019 14:56:41    Lot IV .ke¨rkesa e laboratorit QKMF Prizren.xlsx

Përshkrimi i çmimeve - Lot V Testet dhe material shpenzues për hormonet e tiroides Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 16.05.2019 14:58:05    Lot V .ke¨rkesa e laboratorit QKMF Prizren.xlsx

Përshkrimi i çmimeve - Lot VI Reagensët për DxH500,5DIF Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 16.05.2019 14:59:03    Lot VI .ke¨rkesa e laboratorit QKMF Prizren.xlsx

Sqarim i dosjes së tenderitPovratak na vrh

Sqarimet te DT

Versioni i tanishëm: 07.06.2019 14:42:34    Përgjigjja nga AK-Komuna Prizren--.doc