Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.
Kodi/Numri 2020/KEK-20-127-1-2-1/B05-0000731
Emërtimi Furnizim me pjesë rezerv të MRRK valva redukuese dhe koaksiale,senzora, transmitera,presostata dhe diagram
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 33252400-5 Pajisje te matjes dhe kontrollit
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 45 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 18.02.2020 12:00
Data e njoftimit 27.01.2020
Data e dërgimit 24.01.2020
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 14.05.2020 00:00 13.05.2020 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 05.05.2020 00:00 04.05.2020 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 27.01.2020 00:00 24.01.2020 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 24.01.2020 15:48    024- Dosja e Tenderit-Shqip-.doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 24.01.2020 15:49     Vizatimet per Kerkesen 02-2020.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 07.02.2020 15:07     024- Përgjigje në pyetje plotesuese -07.02.2020.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 18.02.2020 12:46     024-Rap. hapjes.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 22.04.2020 15:55     024-Njoftimi mbi Vendimin e AK + LS per tenderuesit-22.04.2020.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 13.05.2020 08:43     024-Kontrata 2007-PJESË PËR MRRK- FA GENERAL ELEKTRIC shpk.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me pjesë rezerv të MRRK valva redukuese dhe koaksiale,senzora, transmitera,presostata dhe diagram Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 24.01.2020 15:53    Furnizim me pjesë rezerv të MRRK valva redukuese dhe koaksiale,senzora, transmitera,presostata dhe diagram.xls

Sqarim i dosjes së tenderitPovratak na vrh

Sqarimet te DT

Versioni i tanishëm: 07.02.2020 15:05    024- Përgjigje në pyetje plotesuese -07.02.2020.docx