Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.
Kodi/Numri 2020/KEK-20-83-1-2-1/B05-0000875
Emërtimi Furnizim me lektromotor të ventilatorit shtytës 630 kw, 6.3 kv
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 31110000-0 Motor elektrik
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 87 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 21.02.2020 13:00
Data e njoftimit 29.01.2020
Data e dërgimit 28.01.2020
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 13.05.2020 00:00 12.05.2020 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 28.04.2020 00:00 27.04.2020 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 29.01.2020 00:00 28.01.2020 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 28.01.2020 15:20    Dosja e Tenderit 017 shqip.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 28.01.2020 15:23     vizatimi.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 31.01.2020 10:32     Pyetje-pergjigjje KEKC-20-017-121.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 07.02.2020 14:30     07.02.2020 KEKC-20-017-121.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 21.02.2020 13:34     017 - procesverbali i hapjes së tendereve.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 21.04.2020 14:43     Vendimi i AK+LS -KEKC-20-017-121.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 12.05.2020 10:22     kontrata KEKC-20-017-121.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me lektromotor të ventilatorit shtytës 630 kw, 6.3 kv Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 28.01.2020 15:26    Furnizim me lektromotor të ventilatorit shtytës 630 kw, 6.3 kv.xls

Sqarim i dosjes së tenderitPovratak na vrh

Sqarimet te DT

Versioni i tanishëm: 07.02.2020 14:29    07.02.2020 KEKC-20-017-121.docx