Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.
Kodi/Numri 2020/KEK-20-190-1-2-1/B05-0000943
Emërtimi Furnizim me pjese rezerve per Caterpilar
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 29221910-6 Pjese te vinçave
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 27 446,80
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 20.02.2020 12:00
Data e njoftimit 31.01.2020
Data e dërgimit 30.01.2020
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 07.04.2020 00:00 06.04.2020 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 27.03.2020 00:00 26.03.2020 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 31.01.2020 00:00 30.01.2020 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 30.01.2020 13:03    SHQIP-Template per Dosja e Tenderit.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 20.03.2020 13:38     NJOFTIM PER VENDIMIN E AK - Letrat standarde.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 06.04.2020 12:31     E-KONTRATA-Furnizim me pjese nderrimi per Damper Kamatsu- Hyzri.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me pjese rezerve per Caterpilar Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 30.01.2020 13:08    Furnizim me pjese rezerve per Caterpilar.xls