Njoftim - B11 Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates

Blerësi KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI
Kodi/Numri 2018/621-17-2649-5-1-1/B11-0001563
Emërtimi Ujësjellësi kryesor-Vazhdim i punimeve (Projekt tre vjeçar)
Lloji i dokumentit* B11 Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45000000-7 Pune ndërtimi
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 2.021.824,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 18.09.2017 13:30
Data e njoftimit 05.02.2018
Data e dërgimit 01.02.2018
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B11 Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates 07.01.2019 00:00:00 04.01.2019 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 12.11.2018 00:00:00 07.11.2018 00:00:00
B11 Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates 22.10.2018 00:00:00 18.10.2018 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 17.09.2018 00:00:00 12.09.2018 00:00:00
B11 Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates 03.08.2018 00:00:00 31.07.2018 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 11.06.2018 00:00:00 08.06.2018 00:00:00
B11 Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates 27.04.2018 00:00:00 24.04.2018 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 26.02.2018 00:00:00 23.02.2018 00:00:00
B11 Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates 05.02.2018 00:00:00 01.02.2018 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 11.12.2017 00:00:00 07.12.2017 00:00:00
B11 Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates 27.11.2017 00:00:00 24.11.2017 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 20.10.2017 00:00:00 17.10.2017 00:00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 28.08.2017 00:00:00 24.08.2017 00:00:00
B05 Njoftim per Kontrat 16.06.2017 00:00:00 13.06.2017 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 24.08.2017 09:43:49    Dosja e Tenderit - ALB - Ujesjellesi kryesor - Dragash - RE.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 30.05.2018 09:33:34     Njoftim mbi vendimin e autoritetit kontraktues.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 05.09.2018 13:00:27     NJOFTIM PER VENDIMIN E AK-Ujësjellësi kryesor-Vazhdim i punimeve (Projekt tre vjeçar)-Rivlerësim 4x.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 06.09.2018 12:57:08     NJOFTIM PER VENDIMIN E AK-Ujësjellësi kryesor-Vazhdim i punimeve (Projekt tre vjeçar)-Rivlerësim 4x.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 31.10.2018 09:55:10     Njoftim nga Autoriteti Kontraktues.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 04.01.2019 13:20:57     B58 NJOFTIM PER VENDIMIN E AK -Ujesjellesi kryesor-Vazhdim i punimeve-OKK.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 14.01.2019 13:36:14     B-58 Njoftim nga AK Ujesjellesi kryesor Rivleresim 6x.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 13.06.2017 09:36:07     Lokacioni dhe skica - UJESJELLESI KRYESOR.rar

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Ujësjellësi kryesor-Vazhdim i punimeve (Projekt tre vjeçar) Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 13.06.2017 11:32:59    PARAMASA - UJESJELLESI KRYESOR-OKK.xls

Informacion në lidhje me ankesën Povratak na vrh

Informacion mbi ankesën e marrë

Versioni i tanishëm: 05.07.2017 08:12:17    205-17 ankesa_1.pdf