Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi UNIVERSITETI I GJAKOVËS "FEHMI AGANI"
Kodi/Numri 2020/97800-20-6809-1-3-6/B52-0021637
Emërtimi Furnizim me materiale higjienike anti covid dhe materiale te tjera edukative- arsimore
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 24513290-2 Detergjent
Lloji i procedurës 6 Kuotim i Çmimit
Vlera e parashikuar 4 400,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 02.11.2020 14:00
Data e njoftimit 20.11.2020
Data e dërgimit 19.11.2020
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 20.11.2020 00:00 19.11.2020 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 19.11.2020 00:00 18.11.2020 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 27.10.2020 00:00 26.10.2020 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 26.10.2020 16:19    Template per Dosja e Tenderit shqip.doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 12.11.2020 16:00     Njoftim mbi vendimin.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 19.11.2020 13:11     dekl disp.shqip.2020 anticovid.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 19.11.2020 13:12     Kon.skan Anti covid.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me materiale higjienike anti covid dhe materiale te tjera edukative- arsimore Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 26.10.2020 16:38    Përshkrimi i Çmimit.docx