Njoftim - B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit

Blerësi KUVENDI KOMUNAL MITROVICË
Kodi/Numri 2021/642-20-8395-1-3-6/B10-0001712
Emërtimi Furnizim me DEZIFEKTUES për shkolla fillore dhe te mesme për parandalim te Pandemisë KOVID 19 .
Lloji i dokumentit* B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 33000000-0 Pajisje mjekësore dhe laboratorike, pajisje optike dhe precize, sahat dhe orë, farmaceutike dhe konsume mjekësore te ngjashme
Lloji i procedurës 6 Kuotim i Çmimit
Vlera e parashikuar 9 990,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 18.12.2020 14:00
Data e njoftimit 01.02.2021
Data e dërgimit 29.01.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit 01.02.2021 00:00 29.01.2021 00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 17.12.2020 00:00 16.12.2020 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 15.12.2020 00:00 14.12.2020 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 16.12.2020 11:46    Template per Dosja e Tenderit - 2020-12-14T150935.614.doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 11.01.2021 16:01     Nr 052 NJOFTIM MBI VENDIMIN E A.K. për ANULIM te Procedurës së Prokurimit..pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me DEZIFEKTUES për shkolla fillore dhe te mesme për parandalim te Pandemisë KOVID 19 . Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 14.12.2020 15:21    Nr 052 NENI II Përshkrimi i qmimeve.docx

Sqarim i dosjes së tenderitPovratak na vrh

Sqarimet te DT

Versioni i tanishëm: 16.12.2020 11:17    Nr 052 Përgjigje në Kërkese.doc