Njoftim - B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit

Blerësi KUVENDI KOMUNAL MITROVICË
Kodi/Numri 2021/642-20-8385-1-3-6/B10-0001714
Emërtimi Furnizim me MASKA medicinale për shkolla për parandalim te KOVID 19 për shkak te [Infektimit te Personelit dhe nxënsve] me virusin KOVID 19
Lloji i dokumentit* B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 33000000-0 Pajisje mjekësore dhe laboratorike, pajisje optike dhe precize, sahat dhe orë, farmaceutike dhe konsume mjekësore te ngjashme
Lloji i procedurës 6 Kuotim i Çmimit
Vlera e parashikuar 9 990,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 17.12.2020 14:00
Data e njoftimit 01.02.2021
Data e dërgimit 29.01.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit 01.02.2021 00:00 29.01.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 14.12.2020 00:00 11.12.2020 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 11.12.2020 15:25    Nr 053 TEMPLATE DOSJA e TENDERIT (SHQ). (2).doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 11.01.2021 16:02     Nr 053 NJOFTIM MBI VENDIMIN E A.K. për ANULIM te Procedurës së Prokurimit..pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me MASKA medicinale për shkolla për parandalim te KOVID 19 për shkak te [Infektimit te Personelit dhe nxënsve] me virusin KOVID 19 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 11.12.2020 15:26    Nr 053 NENI II Përshkrimi i qmimeve-Furnizim me MASKA medicinale për shkolla.docx