Njoftim - B08 Njoftim për dhënie të kontratës

Blerësi MINISTRIA E DREJTESISË
Kodi/Numri 2021/21500-21-22-2-1-5/B08-0006744
Emërtimi Përzgjedhja e një firme ligjore ndërkombëtare për përfaqësimin e Republikës së Kosovës në arbitrazh ndërkombëtar- 3 llote
Lloji i dokumentit* B08 Njoftim për dhënie të kontratës
Lloji i kontratës 2 Shërbime
FPP 67000000-7 Shërbimet ndihmese te ndërmjetësimit financiar
Lloji i procedurës 5 Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës
Vlera e parashikuar 4 100 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 01.02.2021 15:00
Data e njoftimit 22.04.2021
Data e dërgimit 21.04.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 18.10.2021 00:00 15.10.2021 00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 26.05.2021 00:00 25.05.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 22.04.2021 00:00 21.04.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 02.03.2021 16:47    Vendimi i AK dhe dokumentet tjera.pdf


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 26.05.2021 13:33     Vendimi i ndryshuar per dhenie.pdf

Versionet

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 29.01.2021 11:34    Dosja e tenderit ne gjuhen shqipe.docx


Dokumenti Shtojca

Versioni i tanishëm: 18.01.2021 15:58     Padia e Blerim Devolli Llot 1.pdf

Versionet

Dokumenti Shtojca

Versioni i tanishëm: 18.01.2021 16:11     PADIA IUTECREDIT llot 2.pdf

Versionet

Dokumenti Shtojca

Versioni i tanishëm: 18.01.2021 16:18     Padia Countur.docx.pdf

Versionet

Dokumenti Shtojca

Versioni i tanishëm: 26.01.2021 14:20     Additional answers for EO, 26.01.2021.pdf

Versionet

Dokumenti Shtojca

Versioni i tanishëm: 27.01.2021 14:51     Standard letter for clarifications - Estimated value in 3 lots..pdf

Versionet

Dokumenti Shtojca

Versioni i tanishëm: 29.01.2021 11:31     B47 Leter Standarde e kerkeses per sqarimin e tenderit gjuhen shqipe.pdf

Versionet

Dokumenti Shtojca

Versioni i tanishëm: 01.02.2021 15:51     Hapja.pdf

Versionet

Dokumenti Shtojca

Versioni i tanishëm: 25.05.2021 10:23     Deklarata plotesuese e disponueshmerise se mjeteve- aneks.pdf

Versionet

Dokumenti Shtojca

Versioni i tanishëm: 25.05.2021 10:25     Interpretimi i ATK-se.pdf

Versionet

Dokumenti Shtojca

Versioni i tanishëm: 25.05.2021 10:26     Interpretimet per perfsjirjen e ATK-se (2).pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Përzgjedhja e një firme ligjore ndërkombëtare për përfaqësimin e Republikës së Kosovës në arbitrazh ndërkombëtar, ICC Case no 25183 HBH Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 18.01.2021 15:04    Qmimorja finale-shqip, llot 1.xlsx

Përshkrimi i çmimeve - Përzgjedhja e firmave ligjore ndërkombëtare për përfaqësimin e Republikës së Kosovës në arbitrazh ndërkombëtar. ICSID Case no ARB 20 50 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 18.01.2021 15:07    Qmimorja finale-shqip, llot 2.xlsx

Përshkrimi i çmimeve - Përzgjedhja e firmave ligjore ndërkombëtare për përfaqësimin e Republikës së Kosovës në arbitrazh ndërkombëtar- ICC Case no 25135 HBH Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 18.01.2021 15:07    Qmimorja finale-shqip, llot 3.xlsx

Sqarim i dosjes së tenderitPovratak na vrh

Sqarimet te DT

Versioni i tanishëm: 29.01.2021 14:16    B47 Leter Standarde e kerkeses per sqarimin e tenderit.pdf