Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KOMUNA E PODUJEVËS
Kodi/Numri 2021/615-21-5820-5-3-6/B52-0019392
Emërtimi Renovimi i teatrit të qytetit
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45000000-7 Pune ndërtimi
Lloji i procedurës 6 Kuotim i Çmimit
Vlera e parashikuar 9 829,80
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 01.09.2021 14:00
Data e njoftimit 04.10.2021
Data e dërgimit 01.10.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 04.10.2021 00:00 01.10.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 28.09.2021 00:00 27.09.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 27.08.2021 00:00 26.08.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 26.08.2021 10:29    Template per Dosja e Tenderit -gjuhe shqipe.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 01.09.2021 14:18     raport i hapjes se tenderit.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 20.09.2021 11:29     Njoftim mbi Ak Teatri (2).pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Renovimi i teatrit të qytetit Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 26.08.2021 10:30    Paramasa dhe parallogaria - Renovimi i teatrit.xlsx