Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT
Kodi/Numri 2021/622-21-4467-1-1-1/B52-0020447
Emërtimi Furnizim me lëndë djegëse pelet për ngrohje për shkollat e Komunës së Prizrenit
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 20000000-6 Druri, prodhime druri, produkte tape, xunkth dhe xunkthi
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 660 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 20.08.2021 14:00
Data e njoftimit 14.10.2021
Data e dërgimit 13.10.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 14.10.2021 00:00 13.10.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 06.10.2021 00:00 05.10.2021 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 12.07.2021 00:00 09.07.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 09.07.2021 13:53    Template per Dosja e Tenderit (60).Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 17.08.2021 11:34     4467 VENDIMi GRESA.doc

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 20.08.2021 14:25     Proc. i hapjes.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 29.09.2021 14:33     B58-107.NJOFTIM PER VENDIMIN E AK-Burimi.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 13.10.2021 14:22     622-21-107-111; Furnizim me pelet per shkollat e KK Prizren.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 22.02.2022 14:56     622-21-107-111; Kontrata Furnizim me pelet.PDF

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me lëndë djegëse pelet për ngrohje për shkollat e Komunës së Prizrenit Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 09.07.2021 13:56    Aplikacion per furnizim me pelet 2021.doc