Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.
Kodi/Numri 2021/KEK-21-10404-5-2-5/B52-0027303
Emërtimi ANGAZHIMI I EKSPERTEVE PËR INSPEKTIMIN DHE RIPARIMIN E DËMEVE TË KRIJUARA NGA AVARIA NË TURBINËN E SHTYPJES SË ULTË NJËSINË B2 NË TCB
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 74231800-5 Shërbime këshilluese dhe konsultave inxhinierie
Lloji i procedurës 5 Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës
Vlera e parashikuar 200,000.00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 21.12.2021 12:00
Data e njoftimit 27.12.2021
Data e dërgimit 24.12.2021
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 27.12.2021 00:00 24.12.2021 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 23.12.2021 00:00 22.12.2021 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Naziv: 430 Tender Dossier 17_12_21.doc
Zadnja promjena: 17.12.2021 15:36    
Oznaka:

Dokumenti Shtojca

22.12.2021 15:31     430 - NOTICE ON THE DECISION OF THE CONTRACTING AUTHORITY.pdf

Dokumenti Shtojca

22.12.2021 17:23     430 - NOTICE ON THE DECISION OF THE CONTRACTING AUTHORITY.pdf

Përshkrimi i çmimeve - ANGAZHIMI I EKSPERTEVE PËR INSPEKTIMIN DHE RIPARIMIN E DËMEVE TË KRIJUARA NGA AVARIA NË TURBINËN E SHTYPJES SË ULTË NJËSINË B2 NË TCB Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: 430 Description of the price.docx
Zadnja promjena: 17.12.2021 15:10    
Oznaka: