Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi AGJENCIONI VETERINARISË DHE USHQIMIT
Kodi/Numri 2022/40800-22-1700-2-1-4/B05-0004027
Emërtimi Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Republikës së Kosovës
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 2 Shërbime
FPP 93000000-8 Shërbime te ndryshme
Lloji i procedurës 4 Procedurë konkurruese me negociata
Vlera e parashikuar 420,000.00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 12.09.2022 14:00
Data e njoftimit 14.03.2022
Data e dërgimit 11.03.2022
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 13.10.2022 00:00 12.10.2022 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 04.10.2022 00:00 03.10.2022 00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 28.03.2022 00:00 25.03.2022 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 14.03.2022 00:00 11.03.2022 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dokumenti Standard i ParakualifikimitPovratak na vrh

Dokumenti Standard i Parakualifikimit

Naziv: Dokumenti Standard i Parakualifikimit - Shqip.doc
Zadnja promjena: 25.03.2022 10:25    
Oznaka:

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Naziv: B58 - Njoftimi mbi vendimin e autoritetit kontraktues - 40800-22-1700-214 - 17-06-2022.pdf
Zadnja promjena: 17.06.2022 15:29    
Oznaka:

Dokumenti shtojca

21.06.2022 15:42     Vendimi mbi pezullimin e aktivitetit të prokurimit Lot 18 dhe 35- 40800-22-1700-214 - 21-06-2022.pdf

Dokumenti shtojca

24.06.2022 08:30     Shqyrtimi i kerkeses per rishqyrtim - 40800-22-1700-214 - Lot 18 dhe Lot 35 - 24-06-2022.pdf

Dokumenti shtojca

28.06.2022 15:47     Refuzimi i kerkesave per rishqyrtim - 40800-22-1700-214 Lot 21 dhe Lot 10.pdf

Dokumenti shtojca

19.08.2022 15:52     B58 - Njoftimi mbi vendimin e autoritetit kontraktues - 40800-22-1700-214 - 19-08-2022.pdf

Dokumenti shtojca

27.09.2022 08:34     B58 - Njoftimi mbi vendimin e autoritetit kontraktues - 40800-22-1700-214 - 27-09-2022 - Faza e dytë.pdf

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Naziv: B23 Dosja e Tenderit - Procedura konkurruese me negociata.docx
Zadnja promjena: 22.08.2022 13:21    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Prishtinë Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lot 1 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Prishtines.xlsx
Zadnja promjena: 09.08.2022 10:06    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Mitrovice Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lot 2 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Mitrovices.xlsx
Zadnja promjena: 09.08.2022 10:07    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Pejë Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lot 3 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Pejes.xlsx
Zadnja promjena: 09.08.2022 10:08    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Prizren Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lot 4 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Prizrenit.xlsx
Zadnja promjena: 11.08.2022 08:26    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Ferizaj Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lot 5 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Ferizajt.xlsx
Zadnja promjena: 11.08.2022 08:26    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Gjilan Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lot 6 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Gjilanit.xlsx
Zadnja promjena: 11.08.2022 08:27    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Gjakovë Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lot 7 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Gjakoves.xlsx
Zadnja promjena: 11.08.2022 08:27    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Rahovec Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lot 8 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Rahovecit.xlsx
Zadnja promjena: 11.08.2022 08:28    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Malishevë Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lot 9 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Malisheves.xlsx
Zadnja promjena: 11.08.2022 08:28    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Klinë Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lot 10 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Klines.xlsx
Zadnja promjena: 11.08.2022 08:29    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Skenderaj Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lot 11 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Skenderajt.xlsx
Zadnja promjena: 11.08.2022 08:29    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Suharekë Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lot 12 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Suharekes.xlsx
Zadnja promjena: 11.08.2022 08:29    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Istog Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lot 13 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Istogut.xlsx
Zadnja promjena: 11.08.2022 08:30    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Decan Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lot 14 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Deçanit.xlsx
Zadnja promjena: 11.08.2022 08:30    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Fushe Kosovë Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lot 15 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Fushe Kosoves.xlsx
Zadnja promjena: 11.08.2022 08:30    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Shtime Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lot 16 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Shtimes.xlsx
Zadnja promjena: 11.08.2022 08:31    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Vushtrri Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lot 17 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Vushtrrise.xlsx
Zadnja promjena: 11.08.2022 08:31    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Viti Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lot 18 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Vitise.xlsx
Zadnja promjena: 11.08.2022 08:31    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Kamenice Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lot 19 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Kamenices.xlsx
Zadnja promjena: 11.08.2022 08:31    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Dragash Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lot 20 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Dragashit.xlsx
Zadnja promjena: 11.08.2022 08:32    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Drenas Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lot 21 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Drenasit.xlsx
Zadnja promjena: 11.08.2022 08:32    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Podujevë Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lot 22 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Podujeves.xlsx
Zadnja promjena: 11.08.2022 08:33    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Lipjan Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lot 23 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Lipjanit.xlsx
Zadnja promjena: 11.08.2022 08:33    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Obiliq Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lot 24 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Obiliçit.xlsx
Zadnja promjena: 11.08.2022 08:33    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Novobërdë Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lot 25 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Novoberdes.xlsx
Zadnja promjena: 11.08.2022 08:34    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Leposavic Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lot 26 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Leposaviçit.xlsx
Zadnja promjena: 11.08.2022 08:34    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Kaçanik Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lot 27 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Kaçanikut.xlsx
Zadnja promjena: 11.08.2022 08:34    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Shtërpce Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve