Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi AGJENCIONI VETERINARISË DHE USHQIMIT
Kodi/Numri 2022/40800-22-1700-2-1-4/B05-0004027
Emërtimi Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Republikës së Kosovës
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 2 Shërbime
FPP 93000000-8 Shërbime te ndryshme
Lloji i procedurës 4 Procedurë konkurruese me negociata
Vlera e parashikuar 420 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 19.08.2022 11:00
Data e njoftimit 14.03.2022
Data e dërgimit 11.03.2022
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 28.03.2022 00:00 25.03.2022 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 14.03.2022 00:00 11.03.2022 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dokumenti Standard i ParakualifikimitPovratak na vrh

Dokumenti Standard i Parakualifikimit

Versioni i tanishëm: 25.03.2022 10:25    Dokumenti Standard i Parakualifikimit - Shqip.doc

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 17.06.2022 15:29    B58 - Njoftimi mbi vendimin e autoritetit kontraktues - 40800-22-1700-214 - 17-06-2022.pdf


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 21.06.2022 15:42     Vendimi mbi pezullimin e aktivitetit të prokurimit Lot 18 dhe 35- 40800-22-1700-214 - 21-06-2022.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 24.06.2022 08:30     Shqyrtimi i kerkeses per rishqyrtim - 40800-22-1700-214 - Lot 18 dhe Lot 35 - 24-06-2022.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 28.06.2022 15:47     Refuzimi i kerkesave per rishqyrtim - 40800-22-1700-214 Lot 21 dhe Lot 10.pdf

Versionet

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 11.08.2022 08:26    B23 Dosja e Tenderit - Procedura konkurruese me negociata.docx


Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Prishtinë Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 09.08.2022 10:06    Lot 1 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Prishtines.xlsx

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Mitrovice Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 09.08.2022 10:07    Lot 2 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Mitrovices.xlsx

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Pejë Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 09.08.2022 10:08    Lot 3 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Pejes.xlsx

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Prizren Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 11.08.2022 08:26    Lot 4 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Prizrenit.xlsx

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Ferizaj Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 11.08.2022 08:26    Lot 5 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Ferizajt.xlsx

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Gjilan Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 11.08.2022 08:27    Lot 6 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Gjilanit.xlsx

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Gjakovë Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 11.08.2022 08:27    Lot 7 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Gjakoves.xlsx

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Rahovec Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 11.08.2022 08:28    Lot 8 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Rahovecit.xlsx

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Malishevë Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 11.08.2022 08:28    Lot 9 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Malisheves.xlsx

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Klinë Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 11.08.2022 08:29    Lot 10 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Klines.xlsx

Përshkrimi i çmimeve - Identifikimi dhe regjistrimi i qenve më pronar në territorin e Kosovës - Komuna Skenderaj Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 11.08.2022 08:29    Lot 11 - Pershkrimi i çmimeve - Komuna e Skenderajt.xlsx