Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi SHËRBIMI KORREKTUES I KOSOVËS
Kodi/Numri 2022/33600-22-4258-1-1-1/B05-0009436
Emërtimi Furnizim me cigare për të burgosur-kantina
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 15000000-8 Produkte ushqimore dhe pije
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 2 550 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 22.06.2022 14:00
Data e njoftimit 13.05.2022
Data e dërgimit 12.05.2022
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit 20.07.2022 00:00 19.07.2022 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 13.05.2022 00:00 12.05.2022 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 12.05.2022 16:12    Dosja e Tenderit gjuhen shqipe furnizim me cigare kantina.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 22.06.2022 15:58     Procesverbali i ofertave cigaret.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 12.07.2022 16:05     Njoftim mbi vendimin e AK.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 14.07.2022 14:22     Pergjegjja per sqarimet e kerkuara nga Operatori Ekonomik.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me cigare për të burgosur-kantina Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 12.05.2022 16:20    Lista e Çmimeve furnizim me cigare kantina.xlsx