Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi Agjencia Qendrore e Prokruimit
Kodi/Numri 2022/UA/2016-22-7255-2-1-1/B05-0016230
Emërtimi Shërbimet e auditimit, verifikimit të investimeve kapitale të realizuara në rrjetin e shpërndarjes për nevojat e ZRRE-së.
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 2 Shërbime
FPP 93000000-8 Shërbime te ndryshme
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 200 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 31.08.2022 13:30
Data e njoftimit 21.07.2022
Data e dërgimit 20.07.2022
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 15.08.2022 00:00 12.08.2022 00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 26.07.2022 00:00 25.07.2022 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 21.07.2022 00:00 20.07.2022 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 25.07.2022 12:46    Dosja e Tenderit ALB (17).Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 12.08.2022 11:03     Sqarime Shtes.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 12.08.2022 11:03     Pergjigjja - Sqarime lidhur me _shërbimet e auditimit, verifikimit të investimeve kap....xlsx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 12.08.2022 11:03     Pergjigjja - Plani pesëvjeçar Zhvillimor dhe Investues i Operatorit të Sistemit të Sh....pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Shërbimet e auditimit, verifikimit të investimeve kapitale të realizuara në rrjetin e shpërndarjes për nevojat e ZRRE-së. Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 25.07.2022 12:56    Përshkrimi i çmimit - ALB. (1).xlsx

Sqarim i dosjes së tenderitPovratak na vrh

Sqarimet te DT

Versioni i tanishëm: 12.08.2022 11:04    Sqarime Shtes.docx