Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES
Kodi/Numri 2022/616-22-9912-5-2-1/B05-0022371
Emërtimi Ndërtimi i tri mbikalimeve të përkohëshme në Aktash, Lakërishtë dhe Arbëri
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45110000-1 Prishje ndërtimi dhe shkatërrim të punës dhe pune te largimit te dheut
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 499,950.00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 20.10.2022 14:00
Data e njoftimit 20.09.2022
Data e dërgimit 19.09.2022
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 09.08.2023 00:00 08.08.2023 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 03.08.2023 00:00 02.08.2023 00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 10.10.2022 00:00 07.10.2022 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 20.09.2022 00:00 19.09.2022 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Naziv: Template per Dosja e Tenderit SHQIP.Doc
Zadnja promjena: 19.09.2022 13:33    
Oznaka:

Dokumenti shtojca

27.09.2022 15:39     Sqarime shtese per OE.docx

Dokumenti shtojca

04.10.2022 14:18     Sqarime shtese per OE 04.10.2022.docx

Dokumenti shtojca

18.10.2022 10:33     Sqarime shtese per OE 18.10.2022.docx

Dokumenti shtojca

20.10.2022 14:06     procesverbali i hapjes se ofertave.pdf

Dokumenti shtojca

06.02.2023 09:26     VAZHDIMI I SIGURIMIT.docx

Dokumenti shtojca

28.07.2023 13:24     Njoftim mbi vendimin e AK-se.pdf

Dokumenti shtojca

08.08.2023 16:02     Nr. 616 22 142 521 Ndërtimi i tri mbikalimeve të përkohëshme në Aktash, Lakërishtë dhe Arbëri.pdf

Përshkrimi i çmimeve - Ndërtimi i tri mbikalimeve të përkohëshme në Aktash, Lakërishtë dhe Arbëri Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Mbikalimet-urrat e perkohshem nga konstruksioni metalik -druri 12.10.2022.xlsx
Zadnja promjena: 12.10.2022 11:15    
Oznaka:

Dokumentet shtojca Povratak na vrh

Sqarim i dosjes së tenderitPovratak na vrh

Sqarimet te DT

Naziv: Sqarime shtese per OE 18.10.2022.docx
Zadnja promjena: 18.10.2022 10:32    
Oznaka:

B58 Njoftim mbi vendimin e autoriteti kontraktues Povratak na vrh

B58 Njoftim mbi vendimin e autoriteti kontraktues

Naziv: Njoftim mbi vendimin e AK-se.pdf
Zadnja promjena: 28.07.2023 13:23    
Oznaka: