Njoftim - B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit

Blerësi KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.
Kodi/Numri 2022/KEK-22-6345-2-2-1/B10-0024081
Emërtimi Angazhimi i kompanise ligjore
Lloji i dokumentit* B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit
Lloji i kontratës 2 Shërbime
FPP 74141000-9 Shërbime këshilluese biznesi dhe menaxhimi
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 60,000.00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 29.07.2022 12:00
Data e njoftimit 05.10.2022
Data e dërgimit 04.10.2022
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit 05.10.2022 00:00 04.10.2022 00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 20.07.2022 00:00 19.07.2022 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 30.06.2022 00:00 29.06.2022 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Naziv: 222 Dosja e Tenderit -shq.Doc
Zadnja promjena: 29.06.2022 15:43    
Oznaka:

Dokumenti shtojca

07.07.2022 13:33     222- Pyetjet dhe Pergjigje-shq.docx

Dokumenti shtojca

14.07.2022 15:16     222- Pyetjet dhe Pergjigje-shq.pdf

Dokumenti shtojca

15.07.2022 08:59     222-NJOFTIM PER PEZULLIM.pdf

Dokumenti shtojca

19.07.2022 14:10     222-Pergjigje ndaj kerkeses per rishqyrtim.pdf

Dokumenti shtojca

19.07.2022 14:11     222-NJOFTIM-Sigurimi.pdf

Dokumenti shtojca

29.07.2022 13:30     KEKO-22-222-221-Procesverbali i hapjes.pdf

Dokumenti shtojca

26.09.2022 16:15     222-Njoftim mbi vendimin e AK,Letrat standarde.pdf

Përshkrimi i çmimeve - Angazhimi i kompanise ligjore Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: 222-Pershkrimi i cmimit-Shqip.docx
Zadnja promjena: 29.06.2022 15:45    
Oznaka:

Dokumentet shtojca Povratak na vrh

Informacion në lidhje me ankesën Povratak na vrh

Informacion mbi ankesën e marrë

Naziv: Kërkesë për rishqyrtim - Kerkese per rishqyrtim!.pdf
Zadnja promjena: 14.07.2022 15:42    
Oznaka:

Sqarim i dosjes së tenderitPovratak na vrh

Sqarimet te DT

Naziv: 222- Pyetjet dhe Pergjigje-shq.docx
Zadnja promjena: 07.07.2022 13:33    
Oznaka: