Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi KOMUNA E PEJES
Kodi/Numri 2022/635-22-11152-2-2-1/B05-0025203
Emërtimi Pastrimi i objekteve të QKMF-së (QMF dhe AMF) dhe DKA-së (shkollat) në Komunën e Pejës
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 2 Shërbime
FPP 93000000-8 Shërbime te ndryshme
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 42,000.00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 02.11.2022 14:00
Data e njoftimit 13.10.2022
Data e dërgimit 12.10.2022
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 18.11.2022 00:00 17.11.2022 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 15.11.2022 00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 24.10.2022 00:00 21.10.2022 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 13.10.2022 00:00 12.10.2022 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Naziv: SHQIP Dosja e Tenderit (635-22-075-221).Doc
Zadnja promjena: 21.10.2022 14:29    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Pastrimi i objekteve të QKMF-së (QMF dhe AMF) dhe DKA-së (shkollat) në Komunën e Pejës Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: SHQIP PARAMASA PARALLOGARIA E PERMISUAR.xlsx
Zadnja promjena: 21.10.2022 14:26    
Oznaka:

Sqarim i dosjes së tenderitPovratak na vrh

Sqarimet te DT

Naziv: Sqarimet te DT-Pastrimi i objekteve.pdf
Zadnja promjena: 26.10.2022 11:31    
Oznaka:

B58 Njoftim mbi vendimin e autoriteti kontraktues Povratak na vrh

B58 Njoftim mbi vendimin e autoriteti kontraktues

Naziv: NJOFTIM MBI VENDIMIN E AK (1).pdf
Zadnja promjena: 10.11.2022 11:11    
Oznaka: