Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi KOMUNA E PEJES
Kodi/Numri 2022/635-22-11861-5-2-1/B05-0026902
Emërtimi Renovimi i Teatrit “Istref Begolli” RITENDER
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45000000-7 Pune ndërtimi
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 271,645.00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 15.11.2022 13:30
Data e njoftimit 27.10.2022
Data e dërgimit 26.10.2022
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 28.11.2022 00:00 25.11.2022 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 25.11.2022 00:00 24.11.2022 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 27.10.2022 00:00 26.10.2022 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Naziv: SHQIP Dosja e Tenderit (055- RITENDER).Doc
Zadnja promjena: 26.10.2022 14:35    
Oznaka:

Dokumenti shtojca

26.10.2022 13:08     1. VIZATIMET.rar

Dokumenti shtojca

26.10.2022 13:08     2. VIZATIMET.rar

Dokumenti shtojca

26.10.2022 13:08     3. VIZATIMET.rar

Dokumenti shtojca

26.10.2022 13:08     4. VIZATIMET.rar

Dokumenti shtojca

26.10.2022 13:09     5. VIZATIMET.rar

Përshkrimi i çmimeve - Renovimi i Teatrit “Istref Begolli” RITENDER Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: SHQIP PARAMASA PARALLOGARIA.xls
Zadnja promjena: 26.10.2022 13:11    
Oznaka:

Dokumentet shtojca Povratak na vrh

B58 Njoftim mbi vendimin e autoriteti kontraktues Povratak na vrh

B58 Njoftim mbi vendimin e autoriteti kontraktues

Naziv: NJOFTIM MBI VENDIMIN E AK RITENDER.pdf
Zadnja promjena: 18.11.2022 16:07    
Oznaka: