Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi KOMUNA E PEJES
Kodi/Numri 2022/635-22-12760-1-3-6/B05-0028946
Emërtimi Furnizim me sherbime shtypi per D.K.R.S-në
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 30192000-1 Furnizime për zyre
Lloji i procedurës 6 Kuotim i Çmimit
Vlera e parashikuar 9,950.00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 16.11.2022 13:30
Data e njoftimit 11.11.2022
Data e dërgimit 10.11.2022
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 28.11.2022 00:00 25.11.2022 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 24.11.2022 00:00 23.11.2022 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 11.11.2022 00:00 10.11.2022 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Naziv: SHQIP Dosja e Tenderit (635-22-084-136).Doc
Zadnja promjena: 10.11.2022 15:05    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me sherbime shtypi per D.K.R.S-në Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: SHQIP PARAMASA PARALLOGARIA.xlsx
Zadnja promjena: 10.11.2022 15:06    
Oznaka:

B58 Njoftim mbi vendimin e autoriteti kontraktues Povratak na vrh

B58 Njoftim mbi vendimin e autoriteti kontraktues

Naziv: NJOFTIM MBI VENDIMIN E AK.pdf
Zadnja promjena: 17.11.2022 15:15    
Oznaka: