Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi KOMUNA E KAMENICËS
Kodi/Numri 2018/KM653-18-6072-1-1-1/B05-0017375
Emërtimi Furnizim me shujtë për nxënës
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 15000000-8 Produkte ushqimore dhe pije
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 482.850,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 01.10.2018 14:00
Data e njoftimit 20.08.2018
Data e dërgimit 17.08.2018
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 12.11.2018 00:00:00 08.11.2018 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 05.11.2018 00:00:00 31.10.2018 00:00:00
B05 Njoftim per Kontrat 20.08.2018 00:00:00 17.08.2018 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 17.08.2018 18:24:30    Dosja e Tenderit.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 17.08.2018 17:41:26     Lokacioni i shkollave.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 12.10.2018 10:40:39     njOFTIM PER VENDIMIN E AK B58.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 08.11.2018 14:21:15     Kontrata dhe pershkrimi i çmimeve.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizim me shujtë për nxënës Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 17.08.2018 17:53:35    Pershkrimi - furnizimi me shujta për nxënës.docx