Njoftim - B08 Njoftim për dhënie të kontratës

Blerësi POLICIA E KOSOVËS
Kodi/Numri 2022/214-22-14441-2-2-5/B08-0034210
Emërtimi OFRIMI I SHERBIMEVE - MARRJA ME QERA E MAKINERIVE TE RENDA Ri-tender
Lloji i dokumentit* B08 Njoftim për dhënie të kontratës
Lloji i kontratës 2 Shërbime
FPP 60000000-8 Shërbimet e transportit tokësor dhe transportit nëpërmjet shërbimeve të tubacionit
Lloji i procedurës 5 Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës
Vlera e parashikuar 124,240.00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 20.12.2022 11:00
Data e njoftimit 26.12.2022
Data e dërgimit 23.12.2022
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 28.12.2022 00:00 27.12.2022 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 26.12.2022 00:00 23.12.2022 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Naziv: Dosja Tenderit - Ofrimi i Shërbimeve - marrja me qera te makinerive.doc
Zadnja promjena: 19.12.2022 11:57    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - OFRIMI I SHERBIMEVE - MARRJA ME QERA E MAKINERIVE TE RENDA Ri-tender Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Lista e cmimeve.xlsx
Zadnja promjena: 19.12.2022 11:57    
Oznaka:

B58 Njoftim mbi vendimin e autoriteti kontraktues Povratak na vrh

B58 Njoftim mbi vendimin e autoriteti kontraktues

Naziv: vendimi 23.12.2022.pdf
Zadnja promjena: 23.12.2022 13:59    
Oznaka: