Njoftim - B08 Njoftim për dhënie të kontratës

Blerësi KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a.
Kodi/Numri 2023/KEK-23-130-5-1-5/B08-0002349
Emërtimi Riparimi kapital emergjent i kaldajës bl.A5
Lloji i dokumentit* B08 Njoftim për dhënie të kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 50800000-3 Shërbimet e ndryshme te riparimit dhe mirëmbajtjes
Lloji i procedurës 5 Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës
Vlera e parashikuar 3,600,000.00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 20.01.2023 13:00
Data e njoftimit 03.02.2023
Data e dërgimit 02.02.2023
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 03.02.2023 00:00 02.02.2023 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 03.02.2023 00:00 02.02.2023 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 27.01.2023 00:00 26.01.2023 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Naziv: 007- Tender Dossier.doc
Zadnja promjena: 18.01.2023 14:10    
Oznaka:

Dokumenti Shtojca

18.01.2023 14:11     EXAMPLE FOR COMPLETING TABLES - PRICE DESCRIPTION.docx

Përshkrimi i çmimeve - Riparimi kapital emergjent i kaldajës bl.A5 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: DESCRIPTION OF PRICES.xlsx
Zadnja promjena: 18.01.2023 14:13    
Oznaka:

Dokumentet shtojca Povratak na vrh

B58 Njoftim mbi vendimin e autoriteti kontraktues Povratak na vrh

B58 Njoftim mbi vendimin e autoriteti kontraktues

Naziv: NOTICE-130.pdf
Zadnja promjena: 26.01.2023 15:55    
Oznaka: