Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI
Kodi/Numri 2023/621-23-1815-5-2-1/B05-0005476
Emërtimi •017•Ndërtimi i ujsjellsit në vendin Kukuljane në fshatin Kukajan (projekt 2 vjeqar)
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45000000-7 Pune ndërtimi
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 50,000.00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 04.04.2023 13:30
Data e njoftimit 14.03.2023
Data e dërgimit 13.03.2023
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 11.05.2023 00:00 10.05.2023 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 05.05.2023 00:00 04.05.2023 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 14.03.2023 00:00 13.03.2023 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Naziv: Dosja e Tenderit-A-Ujs Kukajan - 2 vjet.Doc
Zadnja promjena: 13.03.2023 13:56    
Oznaka:

Dokumenti shtojca

13.03.2023 13:56     Lokacion dhe skica-Ujs Kukajan - 2 vjet.rar

Dokumenti shtojca

04.04.2023 13:42     Raporti i hapjes-Ndertimi i ujesjellesit Kukajan.PDF

Dokumenti shtojca

10.05.2023 12:58     Kontrata-017 Ndertimi i ujesjellesit Kukajan -projekt dy vjeqar.PDF

Përshkrimi i çmimeve - •017•Ndërtimi i ujsjellsit në vendin Kukuljane në fshatin Kukajan (projekt 2 vjeqar) Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Paramasa - Ujs Kukajan - 2 vjet.xls
Zadnja promjena: 13.03.2023 14:13    
Oznaka:

Dokumentet shtojca Povratak na vrh

B58 Njoftim mbi vendimin e autoriteti kontraktues Povratak na vrh

B58 Njoftim mbi vendimin e autoriteti kontraktues

Naziv: Njoftim nga AK-Ujesjellesi Kukajan-25.04.2023.PDF
Zadnja promjena: 25.04.2023 11:25    
Oznaka: