Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi MINISTRIA E INFRASTRUKTURES
Kodi/Numri 2023/205-22-3039-2-1-1/B52-0007666
Emërtimi MIRËMBAJTJEA VERORE DHE DIMËRORE TË RRUGËVE NACIONALE DHE RAJONALE TË KOSOVËS PER VITET 2022 2023, 2023 2024 DHE 2024 2025.
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 2 Shërbime
FPP 93000000-8 Shërbime te ndryshme
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 30,921,000.00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 20.05.2022 13:00
Data e njoftimit 04.04.2023
Data e dërgimit 03.04.2023
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 08.08.2023 00:00 07.08.2023 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 14.07.2023 00:00 13.07.2023 00:00
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 04.04.2023 00:00 03.04.2023 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 03.04.2023 00:00 31.03.2023 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 23.12.2022 00:00 22.12.2022 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 12.12.2022 00:00 09.12.2022 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 21.10.2022 00:00 20.10.2022 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 21.10.2022 00:00 20.10.2022 00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 25.04.2022 00:00 22.04.2022 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 11.04.2022 00:00 08.04.2022 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Naziv: KORIGJUAR me dt. 28.04.2022 Dosja e Tenderit (61) (5) (3).Doc
Zadnja promjena: 28.04.2022 09:59    
Oznaka:

Dokumenti shtojca

08.04.2022 14:26     Prizreni Lot 2.xlsx

Dokumenti shtojca

08.04.2022 14:30     Lista e rrugeve ne regjionin e Ferizajit.xlsx

Dokumenti shtojca

21.04.2022 10:29     21.04.22 - KORIGJUAR - LISTA E PAJISJEVE (1).docx

Dokumenti shtojca

12.04.2022 10:26     KORIGJUAR TEK MIRMBAJTJA DIMRORE Ferizaj 1 (2).xlsx

Dokumenti shtojca

05.05.2022 11:57     Sqarimet te DT per OE.DOCX

Dokumenti shtojca

04.05.2022 10:29     Harta Regjioni i Gjakoves.rar

Dokumenti shtojca

20.05.2022 18:28     Proces verbali i hapjes se Tenderve.pdf

Dokumenti shtojca

24.08.2022 14:13     Kerkese per zgjatjen e validitetit.pdf

Dokumenti shtojca

09.09.2022 13:21     Njoftimi mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues.rar

Dokumenti shtojca

15.09.2022 08:38     Vendimi per pezullimin e aktivitetit te prokurimit 15.09.2022.pdf

Dokumenti shtojca

20.09.2022 12:53     Njoftim e nenshkruar MVD.pdf

Dokumenti shtojca

23.09.2022 10:14     Pergjigjet ne kerkesat per rishqyrtim.rar

Dokumenti shtojca

30.09.2022 15:55     Njoftimi mbi vendim dhe letrata standarde 30 09 2022.pdf

Dokumenti shtojca

06.10.2022 11:55     Pezullimi 06 10 2022.pdf

Dokumenti shtojca

06.10.2022 16:02     Pergjigje ne kerkesat per rishqyrtim 06 10 2022.rar

Dokumenti shtojca

09.12.2022 10:55     Kerkese.pdf

Dokumenti shtojca

14.12.2022 15:28     Zgjatja e afatit te Sigurimit te tenderit.pdf

Dokumenti shtojca

16.12.2022 10:22     Raporti i rivlersimit MVD.pdf

Dokumenti shtojca

31.10.2023 08:26     Njoftim mbi Ak, letrat standarte, deklarata edispo. (1).pdf

Dokumenti shtojca

23.12.2022 13:09     Vendim mbi Pezullimin.pdf

Dokumenti shtojca

13.03.2023 09:13     MVD Kërkesë për zgjatje e validitetit të ofertave 1 (1).pdf

Përshkrimi i çmimeve - MIRËMBAJTJEA VERORE DHE DIMËRORE TË RRUGËVE NACIONALE DHE RAJONALE TË KOSOVËS PER VITET 2022 2023, 2023 2024 DHE 2024 2025 - LOT 1 Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Prishtina 1.xlsx
Zadnja promjena: 07.04.2022 18:43    
Oznaka:

Përshkrimi i çmimeve - MIRËMBAJTJEA VERORE DHE DIMËRORE TË RRUGËVE NACIONALE DHE RAJONALE TË KOSOVËS PER V