Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS RTK
Kodi/Numri 2023/RTK-23-6905-2-2-5/B52-0018128
Emërtimi Transmetimi i serialit vendor Tosta te Suki
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 2 Shërbime
FPP 32000000-3 Radio, televizion, komunikim, telekomunikacion dhe pajisjet dhe aparatet e ngjashme
Lloji i procedurës 5 Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit të kontratës
Vlera e parashikuar 78,000.00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 10.07.2023 14:00
Data e njoftimit 19.07.2023
Data e dërgimit 18.07.2023
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 19.07.2023 00:00 18.07.2023 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 14.07.2023 00:00 13.07.2023 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Naziv: Dosja tenderit TOSTA TE SUKI.docx
Zadnja promjena: 07.07.2023 12:15    
Oznaka:

Dokumenti Shtojca

13.07.2023 12:49     VB58 DHE LS.pdf

Përshkrimi i çmimeve - Transmetimi i serialit vendor Tosta te Suki Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Naziv: Pershkrimi i Çmimit..docx
Zadnja promjena: 07.07.2023 12:24    
Oznaka:

Dokumentet shtojca Povratak na vrh

B58 Njoftim mbi vendimin e autoriteti kontraktues Povratak na vrh

B58 Njoftim mbi vendimin e autoriteti kontraktues

Naziv: VB58.pdf
Zadnja promjena: 13.07.2023 12:48    
Oznaka: