Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT
Kodi/Numri 2018/622-18-6226-5-2-1/B52-0022111
Emërtimi Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Arbana të Prizrenit
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45000000-7 Pune ndërtimi
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 300 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 14.09.2018 14:00
Data e njoftimit 18.10.2018
Data e dërgimit 15.10.2018
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 18.10.2018 00:00 15.10.2018 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 11.10.2018 00:00 08.10.2018 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 27.08.2018 00:00 22.08.2018 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 22.08.2018 14:39    Template per Dosja e Tenderit (98).Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 01.10.2018 13:11     B58 -090.NJOFTIM PER VENDIMIN E AK- Shabanaj.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 15.10.2018 14:27     622-18-090-521 Kontrata.pdf

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Arbana të Prizrenit Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 22.08.2018 14:43    Paramasat dhe parallogarija e rrugëve në Arbanë.rar