Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES
Kodi/Numri 2018/616-18-9081-1-1-1/B05-0025699
Emërtimi Furnizimi me qumshte per nxenesit e shkollave - neveli I ulet nga klasa e pare deri ne te pesten
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 1 Furnizim
FPP 36000000-1 Mallra, mobile, zejtari, produkte me qëllim të veçanta dhe konsume te ngjashme te prodhuara
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 375 000,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 20.12.2018 14:00
Data e njoftimit 26.11.2018
Data e dërgimit 21.11.2018
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit 14.01.2019 00:00 09.01.2019 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 26.11.2018 00:00 21.11.2018 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 21.11.2018 13:57    Nr. 616 18 150 111 Furnizimi me qumshte per nxenesit e shkollave - neveli I ulet.doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 03.01.2019 19:38     Njoftim mbi vendimin e Autoritetit Kontraktues 2.odt

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Furnizimi me qumshte per nxenesit e shkollave - neveli I ulet nga klasa e pare deri ne te pesten Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 21.11.2018 14:34    Pjesa e II-te Pershkrimi i çmimit.doc