Njoftim - B05 Njoftim per Kontrat

Blerësi KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI
Kodi/Numri 2017/621-17-2649-5-1-1/B05-0006073
Emërtimi Ujësjellësi kryesor-Vazhdim i punimeve (Projekt tre vjeçar)
Lloji i dokumentit* B05 Njoftim per Kontrat
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45000000-7 Pune ndërtimi
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 2 021 824,00
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 18.09.2017 13:30
Data e njoftimit 16.06.2017
Data e dërgimit 13.06.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B11 Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates 11.10.2019 00:00 10.10.2019 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 28.06.2019 00:00 27.06.2019 00:00
B11 Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates 25.03.2019 00:00 20.03.2019 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 25.01.2019 00:00 22.01.2019 00:00
B11 Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates 07.01.2019 00:00 04.01.2019 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 12.11.2018 00:00 07.11.2018 00:00
B11 Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates 22.10.2018 00:00 18.10.2018 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 17.09.2018 00:00 12.09.2018 00:00
B11 Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates 03.08.2018 00:00 31.07.2018 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 11.06.2018 00:00 08.06.2018 00:00
B11 Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates 27.04.2018 00:00 24.04.2018 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 26.02.2018 00:00 23.02.2018 00:00
B11 Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates 05.02.2018 00:00 01.02.2018 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 11.12.2017 00:00 07.12.2017 00:00
B11 Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates 27.11.2017 00:00 24.11.2017 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 20.10.2017 00:00 17.10.2017 00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 28.08.2017 00:00 24.08.2017 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 16.06.2017 00:00 13.06.2017 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 24.08.2017 09:43    Dosja e Tenderit - ALB - Ujesjellesi kryesor - Dragash - RE.Doc


Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 29.01.2021 17:34     Kerkes per vazhdimin e validitetit te sigurimit - 2021.doc

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 24.05.2021 10:03     Vazhdim i sigurimit-Ujesjellesi kryesor.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 13.08.2021 10:10     Njoftim nga AK-13.08.2021.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 20.08.2021 13:13     VENDIM - EBK - refuzohet kerkesa - 20.08.2021.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 20.08.2021 13:14     VENDIM - PUNA - refuzohet kerkesa - 20.08.2021.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 27.08.2021 14:30     Vendim mbi pezullimin-Ujesjellesi Kryesor 27.08.2021.doc

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 17.09.2021 13:40     Kerkes per vazhdimin e sigurimit - Ujs kryesor Dragash.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 16.01.2022 23:18     Kerkes per vazhdimin e validitetit te sigurimit - 14.01.2022.doc

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 30.05.2018 09:33     Njoftim mbi vendimin e autoritetit kontraktues.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 13.05.2022 15:13     Kerkes per vazhdimin e validitetit te sigurimit - 13.05.2022.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 05.09.2018 13:00     NJOFTIM PER VENDIMIN E AK-Ujësjellësi kryesor-Vazhdim i punimeve (Projekt tre vjeçar)-Rivlerësim 4x.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 06.09.2018 12:57     NJOFTIM PER VENDIMIN E AK-Ujësjellësi kryesor-Vazhdim i punimeve (Projekt tre vjeçar)-Rivlerësim 4x.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 31.10.2018 09:55     Njoftim nga Autoriteti Kontraktues.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 04.01.2019 13:20     B58 NJOFTIM PER VENDIMIN E AK -Ujesjellesi kryesor-Vazhdim i punimeve-OKK.docx

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 14.01.2019 13:36     B-58 Njoftim nga AK Ujesjellesi kryesor Rivleresim 6x.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 22.01.2019 10:20     Vendim mbi pezullimin e Aktivitetit të prokurimit-OK.doc

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 13.06.2017 09:36     Lokacioni dhe skica - UJESJELLESI KRYESOR.rar

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 19.06.2019 13:09     Njoftim nga AK.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 20.06.2019 11:33     Vendim mbi pezullimin e Aktivitetit të prokurimit-Ujësjellësi kryesor.doc

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 26.06.2019 14:32     Shfuqizimi i vendimit.pdf

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 11.10.2019 08:26     Njoftim nga AK-Anulimi per dhenje te kontrates 11.10.2019.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 23.01.2020 12:01     B58-NJOFTIM mbi VENDIMIN e AK - i korigjuar RI 15.01.2020.PDF

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 22.01.2020 08:24     Pezullimi i aktivitetit te prokurimit 22.01.2020.doc

Versionet

Dokumenti shtojca

Versioni i tanishëm: 19.03.2020 14:07     Njoftim nga AK Dragash.doc

Versionet

Përshkrimi i çmimeve - Ujësjellësi kryesor-Vazhdim i punimeve (Projekt tre vjeçar) Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 13.06.2017 11:32    PARAMASA - UJESJELLESI KRYESOR-OKK.xls

Informacion në lidhje me ankesën Povratak na vrh

Informacion mbi ankesën e marrë

Versioni i tanishëm: 05.07.2017 08:12    205-17 ankesa_1.pdf