Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL- GJILAN
Kodi/Numri 2017/651-17-308-5-2-1/B52-0006118
Emërtimi Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fshatin Llashticë
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45112300-8 Pune e mbushjes dhe rivendosjes se tokës
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 269.122,41
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 18.04.2017 14:30
Data e njoftimit 16.06.2017
Data e dërgimit 13.06.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 16.06.2017 00:00:00 13.06.2017 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 29.05.2017 00:00:00 25.05.2017 00:00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 03.04.2017 00:00:00 29.03.2017 00:00:00
B05 Njoftim per Kontrat 27.03.2017 00:00:00 24.03.2017 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 29.03.2017 09:42:04    Dosja e Tenderit.doc


Përshkrimi i çmimeve - Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fshatin Llashticë Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 22.03.2017 09:10:11    Pershkrimi_cmimeve.xls