Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL- GJILAN
Kodi/Numri 2017/651-17-1277-5-2-1/B52-0006122
Emërtimi Rregullimi i kanalizimit fekal Gjilan- Velekincë
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45112300-8 Pune e mbushjes dhe rivendosjes se tokës
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 102 882,40
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 25.04.2017 14:00
Data e njoftimit 16.06.2017
Data e dërgimit 13.06.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 16.06.2017 00:00 13.06.2017 00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 05.06.2017 00:00 31.05.2017 00:00
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara 10.04.2017 00:00 07.04.2017 00:00
B05 Njoftim per Kontrat 03.04.2017 00:00 30.03.2017 00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 07.04.2017 12:52    Dosja e Tenderit


Përshkrimi i çmimeve - Rregullimi i kanalizimit fekal Gjilan- Velekincë Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 12.04.2017 15:14    Paramasa pa qmime gjilan velekincë ......xls