Njoftim - B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës

Blerësi KUVENDI KOMUNAL- GJILAN
Kodi/Numri 2017/651-17-1438-5-2-1/B52-0008023
Emërtimi Rregullimi i hapsirës së lirë te objekti i Sahat Kullës
Lloji i dokumentit* B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës
Lloji i kontratës 5 Pune
FPP 45000000-7 Pune ndërtimi
Lloji i procedurës 1 Procedurë e hapur
Vlera e parashikuar 16.058,80
Afati për dorëzimin e ofertave/kërkesës për pjesëmarrje 22.05.2017 14:00
Data e njoftimit 20.07.2017
Data e dërgimit 17.07.2017
Ligji LIGJI Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Dorëzimi elektronik i ofertave Po

Njoftimet të tjera në procedurën e njëjtën të prokurimit: Povratak na vrh

Lloji i dokumentit Data e publikuar Data paraqitur
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës 20.07.2017 00:00:00 17.07.2017 00:00:00
B08 Njoftim për dhënie të kontratës 16.06.2017 00:00:00 13.06.2017 00:00:00
B05 Njoftim per Kontrat 08.05.2017 00:00:00 03.05.2017 00:00:00
Shkarko plotë "Dosje tenderi"

Dosja e Tenderit Povratak na vrh

Dosja e Tenderit

Versioni i tanishëm: 03.05.2017 13:30:08    Dosja e Tenderit (75).doc


Përshkrimi i çmimeve - Rregullimi i hapsirës së lirë te objekti i Sahat Kullës Povratak na vrh

Përshkrimi i çmimeve

Versioni i tanishëm: 03.05.2017 13:36:58    paramasa me parallogari-sahat kulla (pa qmime).xls